PIT 37 online

Rozliczenie pit 37 Tczew

Wszystka osoba pracująca, jest przymuszona do corocznego oddania się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych dochodów. Nie istotne, czy wykonujemy na etat, na kartę zlecenie albo też prowadzimy własną działalność gospodarczą. Z pozostałym rokiem musimy postawić sobie w kalendarzu termin 30 kwietnia, jako ostatni i niezmienny aby wysłać do urzędu rozliczenie PIT37.

Czytaj więcej