Pogotowie gramatyczne

Pogotowie gramatyczne
Pogotowie gramatyczne

Macie problemy z gramatyką? Jeśli coś wam umknęło na lekcji albo nie zdążyliście czegoś zanotować, to właśnie trafiliście w odpowiednie miejsce. W tym dziale znajdziecie mnóstwo materiałów z zakresu gramatyki języka niemieckiego. Zagadnienia są wyjaśnione w sposób łatwy i przejrzysty, dodano też do nich ćwiczenia, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę.

 

 

 

Instrukcja obsługi czasowników nieregularnych

Czas teraźniejszy Präsens

Szyk zdania w czasie teraźniejszym Präsens

Instrukcja obsługi czasowników regularnych

Instrukcja obsługi czasowników zwrotnych

Instrukcja obsługi czasowników modalnych

Czasowniki posiłkowe „haben” i „sein” (mieć i być)

Czas przeszły Imperfekt (Präteritum)

Czas przeszły Perfekt

Czas przyszły Futur I

Die Verbformen (Formy czasowników – Lista)

Nein czy nicht? (Zaprzeczenia)

Rektion der Verben (Rekcja czasownika)

Der Artikel (Rodzajnik)

Deklination der Adjektive (Odmiana przymiotników)

Steigerung der Adjektive Teil 1 (Stopniowanie przymiotników Część 1)

Steigerung der Adjektive Teil 2 (Stopniowanie przymiotników Część 2)

Konjunktionen (Podział spójników)