Die Zahlen von 0 bis 1.000.000 (Liczebniki od 0 do 1.000.000)

0 null 10 zehn 20 zwanzig
1 eins 11 elf 21 einundzwanzig = eins + und + zwanzig
2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig = zwei + und + zwanzig
3 drei 13 dreizehn = drei (3) + zehn (10) 23 dreiundzwanzig = drei + und + zwanzig
4 vier 14 vierzehn = vier (4) + zehn (10) 24 vierundzwanzig = vier + und + zwanzig
5 fünf 15 fünfzehn = fünf (5) + zehn (10) 25 fünfundzwanzig = fünf + und + zwanzig
6 sechs 16 sechzehn = sechs (6) + zehn (10) 26 sechsundzwanzig = sechs + und + zwanzig
7 sieben 17 siebzehn = sieben (7) + zehn (10) 27 siebenundzwanzig = sieben + und + zwanzig
8 acht 18 achtzehn = acht (8) + zehn (10) 28 achtundzwanzig = acht + und + zwanzig
9 neun 19 neunzehn = neun (9) + zehn (10) 29 neunundzwanzig = neun + und + zwanzig

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy poprzez połączenie liczebnika głównego z zehn (10).

16 i 17 są wyjątkami, bo nie dodajemy -s i -en.