Die Uhrzeit (Czas zegarowy)

Uhr nachPytając o godzinę, można użyć zwrotów: Wie viel Uhr ist es? lub Wie spät ist es? Oba oznaczają: Która jest godzina? Odpowiadając na pytanie, można użyć: Es ist…, czyli Jest… np. Es ist zwei Uhr. (Jest druga godzina.) Godzinę możemy podawać na dwa sposoby: urzędowy i potoczny. Podobnie jak w języku polskim, sposób urzędowy brzmi oficjalnie np. Jest trzecia godzina. zamiast po prostu: Jest trzecia. Albo: Jest piata dwadzieścia cztery. zamiast: Jest dwadzieścia cztery po piątej. Niżej obok każdego zegara podano godzinę najpierw w sposób urzędowy, a potem w potoczny.

 

 

Es ist zwölf Uhr zwanzig.

Es ist zwanzig nach zwölf.

   

Es ist sieben Uhr zehn.

Es ist zehn nach sieben.

 

Es ist zehn Uhr zehn.

Es ist zehn nach zehn.

   

Es ist elf Uhr fünf.

Es ist fünf nach elf.

 

Es ist zwei Uhr fünfzig.

Es ist zehn vor zwei.

 

Es ist acht Uhr.

Es ist acht.

 

Przykładowe zdania określające godzinę:

Urzędowo: Potocznie:
Es ist zwei Uhr. (Jest druga godzina.) Es ist zwei. (Jest druga.)
Es ist zwei Uhr dreißig. (Jest druga godzina trzydzieści.) Es ist halb zwei. (Jest wpół do drugiej.)
Es ist zwei Uhr zehn. (Jest druga godzina dziesięć.) Es ist zehn nach zwei. (Jest dziesięć po drugiej.)
Es ist ein Uhr fünfzig. (Jest pierwsza godzina pięćdziesiąt.) Es ist zehn vor zwei. (Jest dziesięć przed drugą.)
Es ist zwi Uhr fünfundvierzig. (Jest druga godzina czterdzieści pięć.) Es ist Viertel vor drei. (Jest kwadrans przed trzecią.)