Die Monate (Miesiące)

1. Januar styczeń 5. Mai maj 9. September wrzesień
2. Februar luty 6. Juni czerwiec 10. Oktober październik
3. März marzec 7. Juli lipiec 11. November listopad
4. April kwiecień 8. August sierpień 12. Dezember grudzień