Die Bremer Stadtmusikanten (Muzykanci z Bremy) ???

www.niemieckiwnakli.pl

Was passt zusammen? Ordne richtig zu! (Co do siebie pasuje? Przyporządkuj poprawnie!)