Das Schulsystem in Deutschland (System szkolnictwa w Niemczech) ???

www.niemieckiwnakli.pl

Quiz. Markiere die richtige Antwort! (Zaznacz poprawną odpowiedź!)