Was bringt Glück und was Unglück? (Co przynosi szczęście, a co nieszczęście?) ???

www.niemieckiwnakli.pl

Quiz. Markiere die richtige Antwort! (Zaznacz poprawną odpowiedź!)