0 null 10 zehn   20 zwanzig  
1 eins 11 elf   21 einundzwanzig = eins + und + zwanzig
2 zwei 12 zwölf   22 zweiundzwanzig = zwei + und + zwanzig
3 drei 13 dreizehn = drei (3) + zehn (10) 23 dreiundzwanzig = drei + und + zwanzig
4 vier 14 vierzehn = vier (4) + zehn (10) 24 vierundzwanzig = vier + und + zwanzig
5 fünf 15 fünfzehn = fünf (5) + zehn (10) 25 fünfundzwanzig = fünf + und + zwanzig
6 sechs 16 sechzehn  = sechs (6) + zehn (10) 26 sechsundzwanzig = sechs + und + zwanzig
7 sieben 17 siebzehn  = sieben (7) + zehn (10) 27 siebenundzwanzig = sieben + und + zwanzig
8 acht 18 achtzehn  = acht (8) + zehn (10) 28 achtundzwanzig = acht + und + zwanzig
9 neun 19 neunzehn = neun (9) + zehn (10) 29 neunundzwanzig = neun + und + zwanzig

 

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy poprzez połączenie liczebnika głównego z zehn (10).

16 i 17 są wyjątkami, bo nie dodajemy -s i -en.

null  einsvier acht funf drei sechs sieben neun zwei

 

luckentext klein Interaktive Übungen: 

1. Kreuzworträtsel:  Die Zahlen von 0 bis 1 , Die Zahlen von 13 bis 20.

2. Was passt zusammen? Ordne zu! (Co do siebie pasuje? Przyporządkuj!)

3. Quiz. Markiere die richtige Antwort! (Zaznacz poprawną odpowiedź.)

4. Die Zahlen – Liczbowy wisielec 🙂

 

30 dreißig 50 fünfzig 70 siebzig 90 neunzig
31 einunddreißig 51  einundfünfzig 71  einundsiebzig 91  einundneunzig
32  zweiunddreißig 52  zweiundfünfzig 72  zweiundsiebzig 92  zweiundneunzig
33  dreiunddreißig 53  dreiundfünfzig 73  dreiundziebzig 93  dreiundneunzig
34  vierunddreißig 54  vierundfünfzig 74  vierundsiebzig 94  vierundneunzig
35  fünfunddreißig 55  fünfundfünfzig 75  fünfundsiebzig 95  fünfundneunzig
36  sechsunddreißig 56  sechsundfünfzig 76  sechsundsiebzig 96  sechsundneunzig
37  siebenunddreißig 57  siebenundfünfzig 77  siebenundsiebzig 97  siebenundneunzig
38  achtunddreißig 58  achtundfünfzig 78  achtundsiebzig 98  achtundneunzig
39  neunundreißig 59  neunundfünfzig 79  neunundsiebzig 99  neunundneunzig
40  vierzig 60  sechzig 80  achtzig 100  (ein)hundert
41  einundvierzig 61  einundsechzig 81  einundachtzig 200  zweihundert
42  zweiundvierzig 62  zweiundsechzig 82  zweiundachtzig 300  dreihundert
43  dreiundvierzig 63  dreiundsechzig 83  dreiundachtzig 400  vierhundert
44  vierundvierzig 64  vierundsechzig 84  vierundachtzig 500  fünfhundert
45  fünfundvierzig 65  fünfundsechzig 85  fünfundachtzig 600  sechshundert
46  sechsundvierzig 66  sechsundsechzig 86  sechsundachtzig 700  siebenhundert
47  siebenundvierzig 67  siebenundsechzig 87  siebenundachtzig 800  achthundert
48  achtundvierzig 68  achtundsechzig 88  achtundachtzig 900  neunhundert
49  neunundvierzig 69  neunundsechzig 89  neunundachtzig 1000  (ein)tausend

 

*Wszystkie liczebniki piszemy małą literą. WYJĄTKI: die Null (zero)die Milion (-en)die Miliarde (-n).

*Wszystkie liczebniki poniżej miliona – w formie słownej – piszemy łącznie, np.: zweihundertzwanzig (220).

 

luckentext klein Interaktive Übungen:

1. Quiz. Ergänze richtig! (Uzupełnij poprawnie!)

 2. Zagraj i zostań liczbowym Milionerem! 

 

Interessante Links (ciekawe linki):

1. www.languageguide.org —> Wysłuchaj i powtórz liczebniki.

2. www.kidsundco.de —> Gra: zaznacz, ile kaczek pływa w stawie.

3. germanenglish.eu –> Ćwiczenia interaktywne "Liczebniki"