sechs    funf   neun

Die Zahl (Liczebik)          Der Wievielte? (Który?)          Am Wievielten? (Którego?)
1 *eins erste am ersten
2 zwei zweite  am zweiten
3 *drei dritte  am dritten
 4 vier  vierte  am vierten
 5 fünf  fünfte  am fünften
 6 sechs  sechste  am sechsten
 7 *sieben  siebte  am siebten
 8 *acht  achte  am achten
 9 neun  neunte  am neunten
 10 zehn  zehnte   am zehnten
 11 elf  elfte  am elften
 12 zwölf  zwölfte  am zwölften
 13 dreizehn  dreizehnte  am dreizehnten
 14 vierzehn  vierzehnte  am vierzehnten
 15 fünfzehn  fünfzehnte  am fünfzehnten
 16 sechzehn  sechzehnte  am sechzehnten
 17 siebzehn  siebzehnte  am siebzehnten
 18 achtzehn  achtzehnte  am achtzehnten
 19 neunzehn  neunzehnte  am neunzehnten

 

acht  eins   drei

*Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzymy poprzez dodanie końcówki -te lub –ten do liczebnika głównego.

  Wyjątki: 1, 3, 7 i 8.

 

Die Zahl (Liczebik)         Der Wievielte? (Który?) Am Wievielten? (Którego?)
 20 zwanzig zwanzigste am zwanzigsten
 21 einundzwanzig  einundzwanzigste  am einundzwanzigsten
 22 zweiundzwanzig  zweiundzwanzigste  am zweiundzwanzigsten
 30 dreißig  dreißigste  am dreißigsten
 40 vierzig  vierzigste  am vierzigsten
 50 fünfzig  fünfzigste  am fünfzigsten
 60 sechzig  sechzigste  am sechzigsten
 70 siebzig  siebzigste  am siebzigsten
 80 achtzig  achtzigste  am achtzigsten
 90 neunzig  neunzigste  am neunzigsten
 100 hundert  hundertste  am hundertsten

 

*Liczebniki porządkowe od 20 wzwyż tworzymy poprzez dodanie końcówki -ste lub -sten do liczebnika głównego.

 

luckentext_klein Interaktive Übung:

1. Was fehlt? Ergänze! (Uzupełnij brakujące liczebniki porządkowe!)

2. Ordne die Ordinalzahlen zu! (Przyporządkuj liczebniki porządkowe!)

3. Was fehlt? Ergänze! (Uzupełnij brakujące liczebniki porządkowe!)

4. Uzupełnij liczebniki. W drugiej kolumnie zacznij od "der", a w trzeciej od "am".

5. Oś liczbowa. Uporządkuj liczebniki.