Die Frage Deutschland Pytanie 120px-Flaga_Polski_ze_strony_Prezydenta_RP Die Antwort Deutschland  Odpowiedź 120px-Flaga_Polski_ze_strony_Prezydenta_RP 
Wie heißt du? Jak się nazywasz? Ich heiße…   Nazywam się…
Wer bist du? Kto ty jesteś? Ich bin… Jestem…
Woher kommst du? Skąd pochodzisz? Ich komme aus… Pochodzę z…
Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Ich wohne in…  Mieszkam w…
Wie alt bist du? Ile masz lat? Ich bin … Jahre alt.  Mam … lat.
Wie geht es dir? Co słychać? Danke, alles gut.  Dzięki, wszystko w porządku.

 

 wie_heisst_du danke_gut

 

 

Anna und Thomas – ein Dialog

Thomas:       Hallo! Wie heißt du?
Anna: Ich heiße Anna. Und wer bist du?                       
Thomas: Ich bin Thomas. Wie geht es dir?
Anna: Danke, gut.
Thomas: Woher kommst du?
Anna: Ich komme aus Polen. Und du?
Thomas: Aus Deutschland.
Anna: Wo wohnst du in Deutschland?
Thomas: In Berlin. Und du?
Anna: In Warschau.
Thomas: Wie alt bist du?
Anna: Ich bin 10.
Thomas: Super! Ich auch!

 

eulenklubInteraktive Übung: Ordne die Antworten zu! (Przyporządkuj odpowiedzi.

ich_heisse

eule_onlinePrüf dein Wissen in dem Eulentest! (Sprawdź swoją wiedzę w teście Mądrej Sówki!)

Aby przejść do zadań interaktywnych, kliknij w poniższy obrazek lub w link znajdujący się pod nim.

 

werbistdu

Der Eulentest Online