Czasownik "haben" znaczy "mieć". Na przykład:                        Czasownik "sein" znaczy "być". Na przykład:
eule compt   eule radt

 

Wszystkie czasowniki odmieniają się przez osoby. Oto jak wygląda odmiania "haben" i "sein":

Ich habe Ja mam Ich bin Ja jestem
Du hast Ty masz Du bist Ty jesteś
Er,sie,es hat On,ona,ono ma Er,sie,es ist On,ona,ono jest
Wir haben My mamy Wir sind My jesteśmy
Ihr habt Wy macie Ihr seid Wy jesteście
Sie haben Oni,one mają Sie sind Oni,one są

  

eule_onlinePrüf dein Wissen in dem Eulentest! (Sprawdź swoją wiedzę w teście Mądrej Sówki!)

Aby przejść do zadań interaktywnych, kliknij w poniższy obrazek lub w link znajdujący się pod nim.

 hs-index

Der Eulentest Online