• Aby określić godzinę, trzeba dobrze znać liczebniki.
  • Bardzo ważne są też słówka: vor (przed), nach (po) i halb (wpół do).
  • Aby zapytać, która jest godzina można użyć dwóch pytań: Wie spät ist es? lub Wie viel Uhr ist es?
  • Aby udzielić odpowiedzi na pytanie o godzinę, można użyć zwrotu: Es ist zwei Uhr. (Jest druga godzina.)

 

vor nach

 

Oto przykłady: 

  Sposób 1 (oficjalny) Sposób 2 (potoczny)
7.00 Es ist sieben Uhr. Es ist sieben.
7.30 Es ist sieben Uhr dreißig. Es ist halb acht. / Es ist dreißig nach sieben.
22.00 Es ist zehn Uhr. Es ist zehn. 
11-40 Es ist elf Uhr vierzig. Es ist vierzig nach elf. / Es ist zwanzig vor zwölf.

 

eule-sagt1

Prüf dein Wissen in dem Eulentest! (Sprawdź swoją wiedzę w teście Mądrej Sówki!)

Aby przejść do zadań interaktywnych, kliknij w poniższy obrazek lub w link znajdujący się pod nim.


uhrzeit

Der Eulentest Online