die Großmutter babcia der Großvater dziadek 
die Mutter matka der Vater ojciec
die Tante ciocia  der Onkel wujek 
die Tochter córka  der Sohn syn 
die Schwester siostra  der Bruder brat 
die Cousine kuzynka  der Cousin kuzyn 

 

eule1 eule3 eule6 eule4 eule5 eule7

 

eulenklub

Bruder Fritz Cousin Pritz Schwester Plumpi Cousine Klumpi Opa Hans Onkel Franz …und das bin ich.

 

 

die Großmutter + der Großvater = die Großeltern
die Mutter + der Vater = die Eltern
die Schwester + der Bruder = die Geschwister

 

 

eule_onlinePrüf dein Wissen in dem Eulentest! (Sprawdź swoją wiedzę w teście Mądrej Sówki!)

Aby przejść do zadań interaktywnych, kliknij w poniższy obrazek lub w link znajdujący się pod nim.

 familie test

Der Eulentest Online